Maailma esimene üleriiklik vesinikuorg

Eesti Vesinikupäevad 2023

 

Eesti Vesinikuühing kutsub teid Eesti Vesinikupäevadele 2023, mis toimuvad 25.-26. mail Tartus. Selle aasta motoks on “Majanduskasvu sidumine kliimaeesmärkidega”. Sellel üritusel möödub kaks aastat 2021. aasta vesinikupäevadel antud lubadusest käivitada maailma esimene so. üleriigiline Eesti Vesinikuorg.

 

Eesti Vesinikupäevade 2023 eesmärk on aidata kaasa Eesti vesinikumajanduse käivitamisele, tuues kokku avaliku- ja erasektori valdkondade esindajad, laiema rahvusvahelise külaliste ringi ja huvilised. Üritus edendab rahvusvahelist koostööd ja loob investeerimiskindlust ning tõstab avalikkuse teadlikkust rohelisest revolutsioonist ja selle võimalustest tehnoloogia tutvustamise kaudu. Üritusel tutvustatakse ettevõtteid, kes on astunud esimesi konkreetseid samme kogu väärtusahelas, ning antakse ülevaade erinevate projektide, tegevuste ja vesinikumajanduse olukorrast üldiselt.

 

Palun registreeruge kindlustamaks oma koht Eesti Vesinikupäevadel 2023.

Agenda

Day 1 – 25.05.2023 – Seminar and expo - Teguri 28A, Tartu (GMT+2 times)

Online recording

Images of Day 1

Time

Topic

Presenter

Organisation

08:30 - 09:00

Registration, coffee and gathering

09:00 - 09:05

Opening messages

Raimond Tamm, Deputy Mayor

City of Tartu

Segment - Climate, Economy & Politics

09:05 - 09:20

Keynote by the Ministry

Meelis Münt, Secretary General

Ministry of Environment

09:20 - 09:35

Video message

Jorgo Chatzimarkakis, CEO

Hydrogen Europe

09:35 - 09:50

European Clean Hydrogen Alliance update and tHrive

Jyri Ylkanen, Principal Policy Officer

DG-GROW, European Commission

09:50 - 10:05

Financing Green Transition

Kersti Talving, Senior Manager
 

 

Nordic Investment Bank
 

10:05 - 10:20

Hydrogen-based mobility in Germany - insights into funding strategies and concepts

Annett Weß, Program Manager Hydrogen Europe

NOW GmbH

10:20 - 10:35

Hydrogen Valleys (Virtual)

Matthijs Soede, Clean Hydrogen Mission Director

Mission Innovation, European Commission

10:35 - 10:50

Keynote

Kadri Simson, Commissioner for Energy

European Commission

10:50 - 11:35

Panel: "Let's talk short term strategy"

Andrus Treier, CEO - Environmental Investment Agency
Jyri Ylkanen, Principal Policy Officer - DG-GROW

Annett Weß, Program Manager Hydrogen Europe - NOW GmbH

Marek Alliksoo, Board Member - Estonian Association of Hydrogen Technologies

11:35 - 12:00

Hydrogen Valley Estonia

Marek Alliksoo, member of the board

Estonian Association of Hydrogen Technologies

12:00 - 13:00

Lunch Break

Segment - Mobility

13:00 - 13:15

Central and Eastern Europe (CEE) on the Road to Hydrogen: Early results and learnings from the JIVE/JIVE 2/MEHRLIN projects and the 1st JIVE 2 CEE bus roadshow

Eva Baker, Consultant
Aivars Starikovs, board member

Element Energy (ERM Group company)

Latvian Hydrogen Association

13:15 - 13:30

Experience from Messer (Virtual)

Tim Evison, Senior Vice President, Clean Hydrogen

Andreas Noky, Manager Hydrogen Filling Stations

Messer Group

13:30 - 13:45

Hydrogen Refuelling Stations

François Hemmerlin, Sales Director Europe Hydrogen

Resato Hydrogen Technology

13:45 - 14:00

Operating Hydrogen Fuel Cell Heavy Duty Vehicles

David John York, Market Development Manager

Ballard Power Systems

14:00 - 14:15

The role of hydrogen engines in decarbonising heavy-duty markets (Virtual)

George Hunter, Head of Sales & Marketing, Hydrogen Powertrains

CARNOT

14:15 - 14:30

Decarbonising hard-to-abate sectors like maritime and aviation through building a green hydrogen project

Dennis Geutjes, Renewable Energy Consultant, Project Development

Pondera Consult

14:30 - 14:45

Energy system, role of hydrogen and green energy market

Piotr Mierzwa, Advisor to General Director

Orlen Lietuva

14:45 - 15:00

Doosan Group activities in H2 Mobility

Jongsu Kang, Senior Manager

Doosan Mobility Innovation

15:00 - 15:30

Coffee Break

Segment - Energy & Education

15:30 - 15:45

GreenSkills4H2 (Virtual)

Katarina Muse, Manager of Regional pillars and skills

Hydrogen Europe

15:45 - 16:00

Hydrogen education by University of Tartu

Meelis Härmas, Research Fellow in Physical and Electrochemistry

University of Tartu

16:00 - 16:15

Initiating and developing green hydrogen projects

Willem Frens, New Business Development

HyCC

16:15 - 16:30

 

André Boer, General Manager

KROHNE Group

16:30 - 16:45

Electrolysers

Rainer Küngas, CTO

Stargate Hydrogen

16:45 - 17:00

Conclusions Day 1

Marek Alliksoo, member of the board

Estonian Association of Hydrogen Technologies

Expo / Demo area

Alexela

Elme Messer

H2Value Project (Tartu City)

Gaznet Industrial

MP Industries

PowerUP Fuel Cells

Resato Hydrogen Technology

Taltech Student Hydrogen Organisation

TET Estel

Topauto Tartu (Hyundai Nexo)

Atrado, Toyota Mirai's

University of Tartu

Day 2 - Workshop Day (World Hydrogen Valley) - Teguri 28A, Tartu (Only in person)

08:30 - 09:00

Registration, coffee and gathering

09:00 - 12:00

Work in working groups and workshops

12:00 - 13:00

Lunch Break

13:00 - 13:30

Preparation of WG deliverables (WG Leader + Co-Lead)

13:30 - 15:30

Presentation of WG deliverables (Per working group, workshop)

15:30 - 15:35

Conclusions, end of event

Eesti Vesinikuoru esialgne tegevusulatus

Vesinikuoru tegevusulatuse esialgse kaardistamise käigus oleme tuvastanud 30 projekti. Kõik projektid katavad kogu Eesti ulatuses vesiniku väärtusahelat, alates taastuvenergia tootmisest vesiniku kasutamiseni. Neist enamik on idee ja teostatavusuuringute faasis. All toodud joonisel on kujutatud esimeses etapis kaardistatud projektid. Vesinikuoru tegevusulatus sai paika koos asutamisega 05 Juuli 2022 ning tööplaan 2023-2028 Jaanuaris 2023.

 

Eesti Vesinikuorg on üleriigiline ja terviklik arendus, mis kiirendab rohepööret ja energiasõltumatust moto all “Nullist roheliseks“.

 

Järgmise kuue aasta jooksul arendatakse välja vesiniku tootmisüksused vähemalt kuues maakonnas. Paralleelselt arendatakse välja vesiniku transpordi- ja ladustamistaristut (sh impordi ja ekspordi struktuur, tanklad ja ladustamise rajatised). Need tegevused loovad vundamendi loodavale vesiniku ökosüsteemile. Arenduses olevad projektid hõlmavad ühistranspordi laadimistaristut, raskeveokeid, raudteevedusid, laevandust, lennutransporti ja teisi transpordiliike. Samuti on vesinik sisend tööstusele, rakendatav elektrisüsteemi tasakaalustamiseks ning hoonete kütmiseks kas otse või vesiniku tootmise protsessis tekkiva jääksoojusega. Vesinikuorg hõlmab ka mitmeid innovatsiooni-, teadus- ja arendusprojekte.

Eesti vesinikuoru strateegia alused

Üldised lähtekohad:

 

 • Vesinikuoru liikmeid ühendab ambitsioon praegusel keerulisel ajal tagada võimalikult kiire ja majanduslikult mõistlik energiasõltumatus.

 • Taastuvenergia tootmine ja salvestamine on Eesti energiasõltumatuse saavutamise võti. Eestil on tohutu taastuvenergia tootmise potentsiaal, mis ületab tunduvalt riigi primaarenergia tarbimist. Energiast võib saada Eesti ekspordiartikkel.

 • Kuna taastuvenergia tootmine on kõikuv ja Eesti elektrivõrk ei saa kunagi olema võimeline vastu võtma kogu toodetud taastuvenergia mahtu ega toime tulema suurte  kõikumiste amplituudiga, saab taastuvenergia salvestamisest vesinikuna meie peamisi väljakutseid (lisaks lühiajalisele salvestamisele salvestitesse) ja ka võimalusi.

 • Vesinik kui energiakandja saab olema saadaval suurtes kogustes. Sellest lähtudes tahavad vesinikuoru liikmed õppida, kuidas kasutada ja skaleerida vesinikutarbimist ning pikas perspektiivis hakata vesinikku eksportima.

 • Lähiperspektiivis on planeeritud vähemalt viis asukohta suurte päikeseparkide rajamiseks. Vähemalt osaliselt on mõttekas toodetud roheelekter muundada vesinikuks, et vältida väga kalleid arendusi elektrivõrgu tugevdamiseks. Pikas perspektiivis muundatakse vähemalt osa (7GW) meretuulepargi potentsiaalist vesinikuks (2029. aastast alates).

 • Aastad 2023 - 2029 pakuvad suurepärased võimalused kogemuste ammutamiseks: kuidas, kus ja millistel tingimustel on vesinikku kui energiakandjat kõige mõistlikum toota, transportida, ladustada ja kasutada majanduslikult kõige efektiivsemal viisil. See aitab meid ühiskonnana ette valmistada suuremahuliseks vesinikumajanduseks alates 2029. aastast.    

 • Ettevõtted ja kohalikud omavalitsused analüüsivad ja planeerivad erinevaid ärikaasusi nii transpordisektoris (merendus, lennundus, raudtee, ühistransport, raske- ja pikamaatransport) kui ka tankimises. Tööstuses nähakse vesinikku tulevikukindla kütuse ühe komponendina. Energiasüsteemides uuritakse vesiniku sobivust lühi- ja pikaajalise salvestina ja võrgustabiilsuse tagajana. Samuti on silmapiiril hoonete kütmine ning vesiniku import (lühiajaline vaade) ja eksport (pikk vaade).

 • Vesinikuoru liikmete põhiliseks väljakutseks on muna ja kana (tootmine ja tarbimine) probleemi lahendamine ning vesiniku väärtusahela kõigi osade (tootmine, jaotamine ja ladustamine ning lõpptarbimine) väljaarendamine olukorras, kus need ei ole lühiperspektiivis majanduslikult jätkusuutlikud.

 • Vesinikuoru strateegia eesmärk on tasandada vesiniku õpikõverat aastatel 2023 – 2029, et teenida alates 2029. aastast majanduslikult jätkusuutlikul viisil maksimaalset tulu.

 • Projektid hõlmavad enamikke Eesti majandusklastreid, sealhulgas energiatootmist ja -muundamist ning vesiniku tarbimist. Projektide ja vesinikuoru partnerite omavaheline seotus teeb Eestist esimese tervet riiki katva vesinikuoru maailmas.

 • Eesti Vesinikuoru liikmed tahavad maksimeerida koostööd teiste riikidega, optimeerida õpikõverat ja laiendada vesinikuturgu.

 • Eesti partnerid soovivad optimaalselt reageerida Euroopa programmidele, mis hõlbustavad vesiniku kasutuselevõttu: Fit For 55 (loob pinnase), RePowerEU (kiirendab energiasõltumatuse saavutamist), tHrive (hõlbustab ja kiirendab uue vesinikumajanduse tekkimist), Hydrogen Valleys (kiirendab vesinikuorgude õppimiskõverat), TEN-T (investeeringud vesiniku taristusse transpordikoridoridesse), Hydrogen Backbone (sh Elering) jt.

Eesti Vesinikuoru juhtimisest

Lisaks Eesti Vesinikuoru (EVO) piiritlemisele ja strateegia koostamisele on oluline ka organisatsiooni juhtimisstruktuuri väljatöötamine. EVO põhieesmärgid juhtimisstruktuuri ülesseadmisel on järgnevad:

 

 • EVO eesmärk on olla neutraalne organ, mille liikmete rollid ja vastutused on selgelt määratletud;

 • Tahame rajada juhtimise ühistele ambitsioonidele ja eesmärgile teha koostööd nii orusiseselt kui ka kolmandate osapooltega;

 • Me tahame Eestis arendada strateegilisel koostööl põhinevat vesinikualast mõtteviisi, et leida sünergia nii partnerite kui väärtusahela lülide vahel;

 • Soovime aidata kaasa reaalsetel projektidel põhineva pikaajalise Eesti vesinikuraamistiku loomisele;

 • EVO eesmärgiks on toimida vesinikualaste teadmiste foorumina, mis võimaldab erinevatel osapooltel paremini mõista üksteist ja vesiniku väärtusahelat;

 

EVO siht on neile põhieesmärkidele tuginedes pakkuda vabariigi valitsusele selget ülevaadet vesinikuga seotud ettevõtetest, omavalitsustest ja piirkondadest. Nii saab EVO olla valitsuse peamine partner vesinikupoliitika ja erinevate instrumentide väljatöötamisel.  

Tänu tugevale vesinikualaste ettevõtete ja piirkondade esindatusele soovib EVO saada peamiseks vesinikualase koostöö organisatsiooniks, mis tegeleb piiriüleste projektidega. Selle raames uurib EVO piiriüleseid koostöövõimalusi ning taotleb Euroopa Liidult ametlikku vesinikuoru staatust.

Kes me oleme

Euroopa Liidu ja Eesti ambitsioonikas eesmärk saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus loob vajaduse märkimisväärselt kiirendada rohetehnoloogiate arengut ja kasutuselevõttu. Lähikümnendite üheks olulisemaks märksõnaks kujuneb vesinik, mis panustab rohepöördesse nt salvesti ja energiakandjana.

 

Viimaste aastate jooksul on Eestis erinevates piirkondades, erinevate ettevõtete ja erineva eesmärgiga arendatud mitmeid vesinikuprojekte, mis kannavad küll ühist lõppeesmärki muuta meie elukeskkond puhtamaks ja jätkusuutlikumaks, kuid konkureerivad samal ajal omavahel rahastuse ja teiste oluliste ressursside pärast. Eesti Vesinikuorg koondab need projektid ühe katuse alla, moodustades maailma esimese tervet riiki katva vesinikuoru.

Rahvusvaheliselt mõistetakse vesinikuoru all linna, piirkonda, saart või tööstusklastrit, kus kombineeritakse mitmed vesiniku kasutusvõimalused integreeritud ökosüsteemiks, kasutatakse vesinikku suures mahus ja samaaegselt arendatakse projekti majanduslikke aspekte. Ideaalis katab see kogu vesiniku väärtusahela: tootmine, salvestamine, jaotus ja lõppkasutus.

 

Erinevate ettevõtete, teadus- ja arendusasutuste ning ühingute pikaajalise koostöö tulemusel on Eesti jaoks järjest kindlamaks muutunud võimalus taotleda Euroopa Liidult ametlikku vesinikuoru staatust. See tagaks Euroopa kaasrahastuse, tunnustuse ja võimendaks riiklikke era-avaliku sektori investeeringuid ning muudaks Eesti rohepöörde eestvedajana atraktiivseks välisinvesteeringutele ja koostööle.

 

Vesinikuorud hõlmavad enamasti üht linna või piirkonda, kuid Eesti Vesinikuorg arendab maailma esimest tervet riiki katvat vesinikuorgu. Arendusse on kaasatud kolm omavalitsust, Tartu Ülikool ja viis Eesti suurimat tööstus- ja energeetikaettevõtet.

Asutavate partnerite baasil oleme loonud juht- ja töörühma, et luua Eesti Vesinikuoru strateegia, juhtimisstruktuur ja taotleda sellele rahvusvaheline tunnustus. Asutajaliikmed on avatud kõikide huvitatud osapoolte liitumisele, et tugevdada vesinikuorgu ja selle väärtuspakkumist.

 

Lisaks juhtrühmale osalevad vesinikuoru töös ka toetusrühma liikmed Auve Tech, Baltic Work Boats, Clever Cities, Destiny Energy, Drannel, Eesti Lennuakadeemia, Elcogen, Elmo Rent, Estiko, GaltTec, Gaznet, H2Electro, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, HHLA TK, Keila linnavalitsus, Liwathon E.O.S., Lääne-Harju vald, Metrosert, MP Industries, Pakri S&I Park, PowerUp Energy Technologies, Pärnumaa Arenduskeskus, Põlva vald, Saare Arenduskeskus, Saare Wind Energy, Skeleton Technologies, SKYCORP, Stargate Hydrogen, Tallinna Lennujaam, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Rakenduslik Kolledž, Tartu Terminal, Tartumaa Omavalitsuste Liit, TiVo - Taltechi Vesinikuorganisatsioon, TS Laevad, XFly.

Toetusrühma eesmärk on täiendavate projektide sidumine vesinikuoru tegevusega ning seeläbi tugevndada vesiniku väärtusahelat Eestis. Toetusrühmaga on oodatud liituma kõik huvitatud osapooled.

 

Partnerid

Lisateave

Eesti Vesinikuorg on veel rajamisel

Eesti Vesinikuorg omab tugevat sotsiaalmajanduslikku mõju nii Eestile kui ka tervele Baltikumile, mistõttu kutsuvad asutajaliikmed kõiki huvitatud osapooli jagama oma mõtteid nii vesinikuoru mõjuala, strateegia kui ka juhtimisstruktuuri osas. Ühendust palume võtta läbi vesinikuoru liikmete või EVO sektretäriga e-posti aadressil: HVE @ H2EST. ee.